Dame ler og snakker med mann

Vi tilbyr oppfølging og veiledning til deg som av ulike årsaker har vært uten jobb eller skole en tid. Det kan oppleves krevende for deg å finne veien videre.

Sammen med deg vil tilrettelegger i Fides High Five finne løsninger og muligheter slik at du kan komme nærmere jobb eller utdanning.

High Five ønsker at tiltaket skal føre til vekst og utvikling for deg. Du blir kanskje bedre kjent med dine ressurser og din motivasjon øker slik at du kan nå dine mål.

Du vil få individuell tilrettelegging, tett oppfølging og tilpassing i tiltaket. Varigheten av tilbudet varierer ut i fra ditt behov. Oppholdstid i tiltaket skal ikke være lengre enn nødvendig og det er vanlig fra 3 til 6 måneds varighet, med mulighet for forlengelse opp til 24 mnd.

Er du usikker på hva du vil jobbe med?

High Five har ulike arbeidsgrupper du kan velge mellom.  Arbeidgruppene er ute på arbeidsplasser og kan tilby ekstra hender for en arbeidsgiver i en travel hverdag, samtidig som du som arbeidstaker får et innblikk i arbeidslivet.

Vi tilbyr deg også kurs med ulike temaer som økonomi, jobbsøk, helse, arbeidsliv, norsktrening m.m. I tillegg har vi fysisk aktivitet i gymsal eller ute på tur.

Innsøking til High Five skjer via NAV og Stjørdal kommune.
Innsøkingen sendes pr post til: Fides IKS, Postboks 183, 7501 Stjørdal