Music from #Uppbeat (free for Creators!):

https://uppbeat.io/t/dan-phillipson/the-journey-ahead

License code: 2ERTBBSZRSBVJ3HN

https://uppbeat.io/t/papercastle/call-us-friends

License code: 9YJL4FAIUFO3OENL


Fides retter en stor takk til FlySolutions for godt og effektivt samarbeid i jobben mot ferdigstilling av filmene brukt på vår hjemmeside.