Fides High FIve utfører tjenester for kommunen og bidrar med verdiskapningen som skjer i kommunen. Med samarbeid frigjør vi kommunen for kapasitet og de sparer penger. Samtidig bringer vi mennesker videre og nærmere en ordinær jobb. Slik skaper vi en vinn-vinn situasjon.  

Når du deltar i en arbeidsgruppe får du:

  • Bli kjent med ulike arbeidsoppgaver
  • Jobbe i et felleskap
  • Samarbeide med andre
  • Utvikle dine ferdigheter
  • Være sosial i en jobbsammenheng
  • Lære om arbeidslivets regler
  • Tett oppfølging av tilrettelegger
  • Du kan få en attest og referanse