Mann som går med tralle på kjøpsenter
Serviceteam på TK

Rydding av kratt
Uteteam på Malvik gård

Dame på hotell i fellesområdet
ServiceCrew på Scandic Hell

I jobbsmakene får du prøvd din arbeidskapasitet i trygge omgivelser sammen med veileder fra Fides. Hensikten er å få: 

  • et innblikk i det å være en kollega
  • vist deg frem til ulike arbeidsgivere og et innblikk i ulike bransjer
  • innsikt i egen arbeidsevne
  • veiledning i arbeidsutførelse og det sosiale samspillet 
  • oppleve mestring sammen med andre

På Fides Stjørdal har vi tre ulike jobbsmaker