To menn i arbeidsklærBedriftsbesøk hos Lafopa AS på Verdal. 

Å få opplæring i en ordinær bedrift er en unik mulighet til å vise din kompetanse for arbeidsgiver, samtidig som du får tett oppfølging fra veileder i Fides. Målet er at dette skal gi deg innføring og opplæring i jobben, og styrke dine muligheter til å komme i arbeid.

Fides samarbeider med mange ulike bedrifter og bransjer. Gjennom arbeidpraksis vil du få muligheter til å finne ut hvilket yrke og retning som passer deg, hvor mye du kan jobbe, og om det er jobbmuligheter videre i bedriften.

Noe av det beste med en arbeidspraksis, er at dersom det av ulike årsaker ikke fungerer optimalt, kan du avbryte praksisen og finne ny arbeidsgiver med andre oppgaver i en annen bransje. 

Er det en bransje du lurer litt på, men som du ikke kjenner til så godt fra før, kan du sammen med din veileder avtale et møte og en samtale med bedriften.

Opplæringsplan

I arbeidspraksis blir det laget en opplæringsplan mellom deg, arbeidsgiver og veileder i Fides. Her blir dere enige om hva du skal lære ut fra hvilken kompetanse som forventes i bedriften eller i de oppgaver du har i arbeidspraksis. I oppfølgingsmøter bruker dere oppfølgingsplanen for å se på progresjon og utvikling mot de krav og forveninger arbeidsgiver har. Opplæringsplanen kan også brukes til å dokumentere praksis for å fullføre fagbrev.