To damer foran whiteboard

I oppstartsamtalen får du informasjon om de ulike aktivitetene og kursene i Fides. Mange bruker disse for å komme i gang, bli kjent med sin individuelle veileder og aktivitetene. Andre ønsker å starte i ordinær arbeidspraksis, mens noen ønsker å prøve  jobbsmak. Hvordan du ønsker å bruke Fides til å nærme deg ditt mål, finner du ut sammen med din veileder.