Samtale mellom to personer

Sluttrapporten er NAV sitt dokument med de samlede vurderinger fra tiltaket. Dette er vurderinger fra kartlegginger i samtaler, opplæringsaktiviteter og arbeidspraksis. Vi vil gå gjennomgå rapporten med deg før den sendes NAV, og du skal signere på at du har lest og forstått innholdet.