Fides AS

Fides AS er et forhåndsgodkjent selskap som leverer tiltakene Arbeidsforberedende trening (AFT) og Varig tilrettelagt arbeid (VTA). Vi leverer tjenester til i alt 5 NAV-kontor.

Fides IKS

I Fides IKS leveres tjenester til Stjørdal kommune. Her driftes et Aktivitetssenter for mennesker med ulike funksjonsvariasjoner. I tillegg tilbyr vi arbeidsrettet oppfølging til mennesker som midlertidig er utenfor arbeidslivet (High Five), og et tilbud til mennesker som har eller har hatt rusutfordringer (Dagsverket).  

Fides Kompetanse AS

Selskapet ble stiftet i 2024  og skal levere tjenester til bl.a. næringslivet og NAV. Fides Kompetanse AS skal dekke det vi ser som et økende behov i markedet, for arbeidsrettede tjenester, sykefraværsoppfølging og ekspertbistand til det private og offentlige næringslivet.