Vi tilbyr skreddersydde løsninger til mennesker i ulike livssituasjoner. Med det får samfunnet mer arbeidskraft og bedre inkludering.

Enkeltmenneskene opplever økt mestring og mening i hverdagen, og får et bedre liv.

Vi utfører tjenester for, og i tett samarbeid med næringsliv, kommuner og NAV. Fides deltar i verdiskapningen, og tilfører våre samarbeidspartnere en merverdi.

Verdiskapningen som skjer i kommunal sektor, frigjør kapasitet eller sparer penger. Samtidig bringer vi mennesker videre og nærmere en ordinær jobb. Slik skaper vi en vinn-vinn-situasjon.

I vårt arbeid legger vi stor vekt på kvalitet og faglighet. Dette gjør vi ved å benytte anerkjente metoder og ved å utvikle egne modeller, faglig plattform og læringsarenaer.

I Fides møter vi mennesker der de er, og følger dem dit de vil og kan.