Til NAV

   

 

 

 

 

 

   

              FIDES

industri og pakkeavdeling

Vi utfører ulike pakke- og monteringsoppdrag for industrien, konvoluttering, budtjeneste mm.

 

For nærmere opplysninger kontakt:

 

Harry Gresseth, mobiltelf. 480 42 882