Til NAV

   

 

 

 

 

 

   

              FIDES

Avdelingen holder til i Værnesgt 16

 

Avdelingen inneholder resepsjon, spiserom, kontorer, undervisningsrom, studierom, samtalerom samt jobbsenter med moderne IT/datautstyr.

 

 

 

Åpningstider; 08.30 - 15.30

Nyttige lenker;

    

       

 

Hva gjør vi- og hvordan ?

 

Et av hovedmålene med NAV-reformen er å få flere i arbeid og aktivitet og færre på passiv stønad. Viktige virkemidler for NAV er derfor gode arbeidsrettede tiltak som skal hindre utstøting fra arbeidslivet og bidra til økt sysselsetning.

 

Som tiltaksarrangør for en rekke arbeidsrettede tiltak er Fides en viktig aktør i denne velferdspolitikken.

Gjennom tett samarbeid med NAV tilbyr vi blant annet avklaring, arbeidstrening og kompetansebygging innenfor de fleste yrkesgrupper- i hovedsak eksternt i det ordinære arbeidslivet, med tett oppfølging fra oss og våre samarbeidspartnere.

 

Kompetansebygging og arbeidspraksis i ordinære bedriftsmiljøer har allerede gitt mange suksesshistorier, men vi har plass for flere..

 

 Vel møtt

 

Se gjerne under Tjenester for å finne informasjon om de forskjellige tiltakene som attføringsavdelingen kan tilby.