Til NAV

   

 

 

 

 

 

   

              FIDESTUNET

Avdeling Fossliåsen

 

  Avdeling Fossliåsen er et aktivitetssenter for personer med ulike funksjonshemninger. Avdeling Fossliåsen gir tilbud til 32 brukere med svært forskjellige bistandsbehov. De fleste brukere her er kommet hit etter endt skolegang ved videregående skole.

Vi har som mål at avdeling Fossliåsen skal være en inkluderende arbeidsplass for brukere og ansatte og inneha høy trivselsfaktor. Brukerne skal oppleve trygghet og ha muligheter for meningsfulle aktiviteter.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av aktiviteter som vi driver med kan nevnes: Produksjon av tennbriketter og risposer, bretting av esker for gartneri, makulering og diverse sorteringsoppdrag, m.v. Hoveddelen av det vi driver med er individtilpasset og det kan være enkel aktivisering, fysisk aktivitet, pleie og omsorg og bruk av sanserom

Våre ansatte på Fossliåsen er vernepleiere, barnevernspedagog, aktivitører,ergoterapeut, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.