«Vi har i mange år fått mange forespørsler fra arbeid- og inkluderingsbransjen om samarbeid om bla. arbeidspraksis for jobbsøkere. Dette er krevende for senteret og butikkene. Med Fides Serviceteam har vi funnet en fin form for å samarbeide om dette» sier Lars Heirsaunet, Senterleder ALTI Magneten.  

På et kjøpesenter som ALTI Magneten er det utrolig mange oppgaver som skal løses. Dette kan være avfallshåndtering, varelevering, påfyll av varer og forskjellige service- og driftsoppgaver. «Med et samarbeid med Fides, får vi løst disse oppgavene samtidig som vi bidrar med arbeidsinkludering, og tar et samfunnsengasjement» fortsetter Heirsaunet.

Teamet er til stede faste dager og det driftes med faste veiledere som kan arbeidsoppgavene. «Ting blir bare gjort. Butikkene får hjelp til små eller større oppgaver som må gjøres, og som tar tid for butikkdriverne. Dette er oppgaver som man ikke kan ansette en person til å gjøre, det er de for små til», forklarer Heirsaunet. «Ting flyter godt, og ALTI kjeden er imponert over samarbeidet som vi har fått til lokalt her på Levanger».

Samarbeidet med ALTI Magneten er viktig for oss i Fides.

Serviceteamet er for mange av våre jobbsøkere en fin start på arbeidslivet, en god arena for å teste en ny bransje eller finne egen arbeidskapasitet. Enkeltmenneskene som jobber på Serviceteamet, opplever ofte økt mestring og får en mening i hverdagen. En jobb på Serviceteamet kan føre til en arbeidspraksis, som igjen kan føre til en ansettelse. Med Fides Serviceteam får samfunnet mer arbeidskraft og bedre inkludering.